دوشنبه, 11 مرداد 1400
  • English
  • ساعت : ۲۱:۶:۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ 
  • تعداد بازدید : 935
سامانه تحویل غیر حضوری مدارك دانش آموختگان
سامانه تحویل غیر حضوری مدارک دانش آموختگان از تاریخ 1400/03/22 راه اندازی شده .ازین پس متقاضیان دریافت غیر حضوری دانش نامه می توانند در این سامانه ثبت نام کنند

دانش آموختگان گرامی
 

متقاضیان دریافت غیر حضوری دانش نامه میتوانند از تاریخ 1400/03/22 با مراجعه به آدرس  eg.behdasht.gov.ir ، در سامانه  تحویل غیر حضوری دانش نامه ثبت نام کرده و پس از تایید توسط دانشگاه ، درخواست خود را ثبت نمایند . پس از طی مراحل لازم ،دانش نامه توسط اداره پست برای متقاضی ارسال می گردد.

الف) در صورتیکه تعهدات خدمت آموزش رایگان جنابعالی برابر جدول شماره 1 به اتمام رسیده باشد می توانید با ارائه مدارک مشروحه در جدول شماره 2 جهت اخذ دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی خود اقدام فرمائید.

ب) در صورتیکه تعهدات خدمت آموزش رایگان جنابعالی برابر جدول شماره 1 به اتمام نرسیده باشد می توانید برابر آیین نامه جهت اخذ گواهینامه موقت تحصیلی خود اقدام فرمائید.

ج) در صورتیکه تعهدات خدمت آموزش رایگان جنابعالی برابر جدول شماره 1 به اتمام نرسیده باشد برای دریافت دانشنامه می بایست پس از ثبت نام در سامانه تحویل مدارک دانش آموختگی، در این سامانه هزینه باقیمانده تعهدات خدمتی خود را پرداخت نمایید.


جدول شماره 1:

 

 
 محاسبه تعهدات خدمتی آموزش رایگان
 

 پزشک عمومی  منطقه 1و رزمندگان و شاهد و ... یک برابر (مدت زمان تحصیل منهای 1.5 سال یا 18 ماه) 
 منطقه 2 و سایر مناطق  دو برابر (مدت تحصیل منهای 1.5 سال یا 18 ماه)
 سایر رشته های روزانه کاردانی کارشناسی  منطقه 1 و رزمندگان و ...  برابر مدت زمان تحصیل
 منطقه 2 و سایر مناطق  دو برابر مدت زمان تحصیل
رشته های شبانه کاردانی ـ کارشناسی ناپیوسته مناطق برابر مدت زمان تحصیل
آزاد تعهد خدمتی ندارد
کارشناسی ارشد و سایر موارد   تعهدات برابر مدت ذکر شده در تعهدات محضری

 

توضیح: درخصوص مقطع کارشناسی ارشد و سایر موارد که دانش آموخته دارای تعهد محضری می باشد، می بایست تعهدات برابر تعهد محضری به پایان رسیده باشد.

جدول شماره 2:

مدارک لازم جهت صدور مجوز تحویل مدارک فارغ ا لتحصیلان

 

 1 اسکن شناسنامه و کارت ملی 
 2  اسکن پایان طرح نیروی انسانی (پایان طرح نیروی انسانی یا معافیت از انجام طرح)
 3  اسکن تسویه حساب صندوقهای رفاه (پیگیری از معاونت دانشجویی ـ اداره رفاه دانشگاه علوم پزشکی استان خود)
شماره تلفن اداره رفاه اهواز: 50-3367543-0613  داخلی 2108
 4  اسکن کارت پایان خدمت برای آقایان
 5  اسکن پروانه دائم (برای رشته های پروانه دار) (پزشکی ـ دندانپزشکی ـ داروسازی ـ دکترای علوم آزمایشگاهی ـ کارشناسی مامایی) درصورت صادر شدن
 6  اسکن گواهی انجام کار در داخل کشور (بعداز فراغت از تحصیل با ذکر دقیق تاریخ شروع و پایان کار و ذکر شماره بیمه)
7 اسکن مجوز تحویل مدارک تحصیلی (برای فارغ التحصیلان دو مقطعی)
8 یک قطعه عکس 4 × 3
   
9  گواهی پایان تعهدات تخصص یا فوق تخصص (ضریب k) از وزارت بهداشت یا سازمان مربوطه (با توجه به سند تعهد محضری)


ـ گواهی کارباید دقیق و به تاریخ روز .............. ماه ........... سال ............. باشد. (شروع کار و پایان کار) قید شده با شد.


ـ افرادیکه فعالیت آزاد و غیردولتی (مطب خصوصی) دارند، گواهی کار را از معاونت درمان یا شبکه بهداشتی درمانی که تحت نظر آن فعا لیت می نمایند، اخذ نموده و به اداره دانش آموختگان ارائه نمایند.

ـ در صورتیکه تغییرات شناسنامه ای داشته اید با ارائه اصل شناسنامه دارای هر گونه توضیحی و کپی از تمام صفحات ضروری باشد.

قابل توجه دانش آموختگان:


مراجعه و تماس روز پنج شنبه امکانپذیر نمی باشد.

ـ پس از بررسی مدارک و اصله و پرونده دانش آموخته، دانشنامه و سایر مدارک تحصیلی آماده شده و با شماره تماس ارائه شده از سوی دانش آموخته، اطلاع رسانی درخصوص تحویل مدارک انجام می گیرد.

شماره تماس اداره دانش آموختگان

 

 

 

شماره تماس کارشناسان اداره دانش آموختگان

خانم بارونی زاده

 

رئیس اداره

06133112191

خانم بهوندی

-دانشکده پرستاری و مامائی

-رشته فوریت پزشکی اهواز

- رشته شنوایی شناسی

 

06133112193

خانم سلیمانی

-دانشکده بهداشت

- رشته کاردرمانی

06133114137

خانم عبیاوی

-دانشکده پزشکی

-مقطع تخصص

06133114135

خانم صادقی

-دانشکده داروسازی

-دانشکده دندان پزشکی

- رشته گفتار درمانی

-فوریت پزشکی بستان،رامهرمز،مسجدسلیمان

 

 

 

06133114133

 

 

 

خانم ابراهیم پور

-دانشکده پیراپزشکی

-رشته فیزیوتراپی

06133114136

خانم امیدوار

کارشناس سامانه تحویل مدارک

06133114113

در صورت عدم پاسخگویی ،سوال خود را به همراه شماره تماس به ایمیل اداره دانش آموختگان به آدرس emad@ajums.ac.ir ارسال نمایید.                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شماره تماس گویای مدیریت امور آموزشی                                           33335399-061
شماره دورنگار مدیریت امور آموزشی                                                  33738458-061

شماره دورنگار معاونت آموزشی                                                        33367868-061

 1ـ فارغ التحصیل رشته های کارشناسی ناپیوسته ابتدا باید اصل دانشنامه کاردانی خود را از دانشگاه محل تحصیل همراه با ریز نمرات و مجوز تحویل مدرک تحویل بگیرد سپس برای دریافت مدرک کارشناس اقدام نماید.
2ـ فارغ التحصیل رشته های کارشناسی ارشد ابتدا می بایست اصل دانشنامه مقاطع تحصیلی قبلی خود (کاردانی ـ کارشناسی) را دریافت نموده، سپس برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد اقدام نماید.
3ـ فارغ التحصیل رشته تخصصی پزشکی ا بتدا باید اصل دانشنامه پزشک عمومی خود را از دانشگاه محل تحصیل تحویل بگیرد. سپس برای دریا فت مدرک تخصص پزشکی اقدام نماید.
4ـ کسانیکه مدت زمان کارکرد ایشان طبق جدول شماره 1 به حد نصاب لازم نرسیده باشد می توانند. جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات با ارائه مدارک لازم به اداره دانش آموختگان مراجعه نمایند.
گواهی کار (بند 6 مندرج در جدول شماره 2) شامل دوره سربازی (در صورتیکه بعداز تحصیلات باشد) دوره طرح نیروی انسانی ـ دوره رزید نتی برای گرفتن پزشکی عمومی با ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصیل دوره تخصص) و هر گونه کار مفید دا خل کشور که با پرداخت بیمه همراه باشد. می گردد.

نشانی پستی: اهواز - اتوبان گلستان - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز - سازمان مرکزی - طبقه دوم - معاونت آموزشی - اداره دانش آموختگان
کد پستی : 6135715794

امتیاز :  ۴.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0