پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شناسنامه خدمات دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

عنوان زیرخدمت­ها

شناسه خدمت دریافت فایل
برگزاری آزمون 18041026100 فایل خدمت
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت 16041021000 فایل خدمت
صدور معرفینامه در توزیع پزشکان 16031014102 فایل خدمت
معرفي افراد ستادي به بانك مربوطه جهت دريافت وام مسكن 13011029101 فایل خدمت
معرفي اعضاي هيات علمي دانشگاه ه به بانك هاي عامل جهت دريافت وام مسكن 13011029100 فایل خدمت
برگزاری همایش ها و سمینارهای دانشگاه 18051012104 فایل خدمت
 صدور گواهی معافیت 11021014103 فایل خدمت
تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز 18041014100 فایل خدمت
صدور گواهی وضعیت خدمت(پایان طرح) در توزیع پزشکان و پیراپزشکان 16031014101 فایل خدمت
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی 16061012103 فایل خدمت
صدور کارت بهداشت 16041017000 فایل خدمت
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی 16041018100 فایل خدمت
صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی 13011018101 فایل خدمت
 مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی 16021018102 فایل خدمت
خدمات پزشک خانواده 16021020000 فایل خدمت
نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 16041012101 فایل خدمت
 صدور پروانه موسسات پزشکی 16021013100 فایل خدمت
تمدید پروانه موسسات پزشکی 16021013101 فایل خدمت
 اصلاحات مورد بر اساس تقاضای موسسه پزشکی 16021013103 فایل خدمت
 لغو بر اساس زمانبندی تعیین شده در قرار داد تاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و یا تاخیر در ارائه مدارک لازم 16021013104 فایل خدمت

 


V5.3.10.0