دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر فرهاد ابول نژادیان

ریاست دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات : متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی
 • تخصص : متخصص کودکان و فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی

دکتر فرهاد ابول نژادیان

ریاست دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Farhad Aboulnejadian@ajums.ac.ir

دکتر رمضان احدی

مشاور رئیس دانشگاه در حوزه سلا

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر رمضان احدی

مشاور رئیس دانشگاه در حوزه سلا

 • تلفن : 06133339092
 • پست الکترونیکی : Ramezan@ajums.ac.ir

دکتر نوذر درستان

مشاوررئیس دانشگاه در امور اجتم

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر نوذر درستان

مشاوررئیس دانشگاه در امور اجتم

 • تلفن : 06133738237
 • پست الکترونیکی : Nozar Dastan@ajums.ac.ir

علی احسان پور

معاونت فرهنگی ودانشجویی

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص : دکترای حرفه ای داروسازی-PHD فارماسیوتیکس

علی احسان پور

معاونت فرهنگی ودانشجویی

 • تلفن : 06133330961
 • پست الکترونیکی : Masoud@ajums.ac.ir

دکتر حاتم بوستانی

معاون توسعه آموزش

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر حاتم بوستانی

معاون توسعه آموزش

 • تلفن : 33337077-061
 • پست الکترونیکی : HatamBostani@ajums.ac.ir

دکتر غلامرضا ساری زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر غلامرضا ساری زاده

معاون توسعه مدیریت و منابع

 • تلفن : 06133333179
 • پست الکترونیکی : Sari Zadeh@ajums.ac.ir

دکتر حسین برزگر

معاون غذا و دارو

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر حسین برزگر

معاون غذا و دارو

 • تلفن : 06132232365
 • پست الکترونیکی : Hussein Barzegar@ajums.ac.ir

دکتر سید محمد علوی

معاون بهداشت

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری در اهواز

دکتر سید محمد علوی

معاون بهداشت

 • تلفن : 33339196-061
 • پست الکترونیکی : .alavie@ajums.ac.ir

دکتر مهران ورناصری

معاون درمان

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر مهران ورناصری

معاون درمان

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Dr. Mehran Vernaseri@ajums.ac.ir

دکتر امیر جمشیدنژاد

مدیر آمار، فن آوری اطلاعات و ا

 • سوابق : استادیار
 • تحصيلات : هیئت علمی
 • تخصص : دکترای تخصصی علوم کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

دکتر امیر جمشیدنژاد

مدیر آمار، فن آوری اطلاعات و ا

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Amir Jamshidnezhad@ajums.ac.ir

دکتر فرهاد حمزه‌لوي

مسئول دفتر دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر فرهاد حمزه‌لوي

مسئول دفتر دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Farhad Hamzehli@ajums.ac.ir

دکتر خجسته حسینی نژاد

مشاور ریاست دانشگاه در امور ب

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

دکتر خجسته حسینی نژاد

مشاور ریاست دانشگاه در امور ب

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Dr. Khojasteh Hosseininejad@ajums.ac.ir

حجت الاسلام والمسلمین آیت عادلی نژاد

مسئول نهاد نمایندگی

 • سوابق :
 • تحصيلات :
 • تخصص :

حجت الاسلام والمسلمین آیت عادلی نژاد

مسئول نهاد نمایندگی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : adeli@ajums.ac.ir

دکتر مرتضی خفایی

مدیر روابط بین اللمل دانشگاه

 • سوابق :
 • تحصيلات : استادیار بهداست عمومی
 • تخصص : دکترای تخصصی بهداشت عمومی

دکتر مرتضی خفایی

مدیر روابط بین اللمل دانشگاه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : khafaie-m@ajums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر سید سعید سیدیان

ریاست دانشکده پزشکی

 • تحصيلات :

دکتر سید سعید سیدیان

ریاست دانشکده پزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Seyed Saeed Seyedian@ajums.ac.ir

دکتر عبدالکاظم نیسی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تحصيلات :

دکتر عبدالکاظم نیسی

ریاست دانشکده بهداشت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Abdul Kazim Nisi@ajums.ac.ir

دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

رئیس دانشکده داروسازی

 • تحصيلات :

دکتر بهزاد شریف مخمل زاده

رئیس دانشکده داروسازی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Sharif Makhmal Zadeh@ajums.ac.ir

دکتر محمد جعفر شاطرزاده

رئیس دانشکده ی علوم توان بخشی

 • تحصيلات :

دکتر محمد جعفر شاطرزاده

رئیس دانشکده ی علوم توان بخشی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Shearzadeh@ajums.ac.ir

دکتر جعفر فتاحی اصل

ریاست دانشکده پیراپزشکی

 • تحصيلات :

دکتر جعفر فتاحی اصل

ریاست دانشکده پیراپزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : Jaafar Fattahi Asl@ajums.ac.ir

دکتر مرضیه اسدی ذاکر

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 • تحصيلات :

دکتر مرضیه اسدی ذاکر

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی

 • تلفن : 06133738331
 • پست الکترونیکی : Asadizaker_m@ajums.ac.ir

دکتر اسداله احمد زاده

ریاست دانشکده دندانپزشکی

 • تحصيلات :

دکتر اسداله احمد زاده

ریاست دانشکده دندانپزشکی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : aaaa@ajums.ac.ir

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0